در کارخانه ها از چوبهای سوزنی برگ و پهن برگ هر دو استفاده می شود. از بین انواع گونه های موجود کاج،نوئل،توس و صنوبر با نتایج بسیار خوبی همراه بودند.

اگرچه هنوز نتایج دقیقی از استفاده دراز مدت ترمووود به دست نیامده است اما آزمایشها نشان می دهد که مقاومت به پوسیدگی ترمووود به مراتب بیشتر از چوب سوزنی برگ معمولی است و می تواند برابر با دوام چوبهای پهن برگ مناطق حاره ای باشد. عالوه برآن ،ثبات ابعادی خوب موجب افزایش عمر مفید ترمووود می شود.عمر مفید در محل سرویس، صرف نظر از مقاومت به پوسیدگی به عوامل بسیار زیادی مانند میزان نگهداری و مراقبت از محصول )به ویژه پوشش دهی(و میزان فرسایش محصول بستگی دارد.دستورالعملهای ارائه شده دراین کتاب به افزایش طول عمر مفید ترمووود کمک می کند.

گرچه گارانتی خاصی برای ترمووود وجود ندارد، اما براساس آزمون های انجام شده توسط چندین موسسه تحقیقاتی نتایج مثبت و غیر متناقضی در مورد دوام ترمووود ارائه شده است.

دوام ترمووود به خاطر تغییر در ترکیبات شیمیایی چوب است.همی سلولزهای چوب )ترکیبات قندی( تخریب می شوند ودیگر ماده مغذی برای قارچ باقی نمی ماند

هیچ نوع ماده شیمیایی طی فرآیند تولید ترمووود به چوب اضافه نمی شود و تنها بخار آب و انرژی الزم است. به همین علت پس از آنکه عمر مفید ترمووود تمام شد می توان مانند چوب معمولی با ضایعات وپسماندهای آن رفتار کرد.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که ترمووود حتی در تماس با سطح زمین هم نمی پوسد، اما وقتی به طور دائم در آب غوطه ور باشد و یا در تماس با خاک قرار بگیرد، به خاطر برخی از واکنشهای شیمیایی، ویژگی های مقاومتی خود را از دست می دهد. البته مکانیسم آن هنوز شناخته شده نیست و تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است. به همین دلیل توصیه می شود که ترمووود در تماس پیوسته با خاک مرطوب استفاده نشود.

ترمووود را می توان بدون پوشش سطحی در مبلمان شهری به کار برد ولی در این صورت همانند چوب معمولی دچار تغییر رنگ خاکستری و ترک سطحی خواهد شد.نوع پوشش سطحی مطلوب ، با توجه به کاربرد نهایی متفاوت است. در محصوالت خودرنگ، از رنگ های شفاف حاوی رنگدانه های قهوه ای برای پوشش دهی ترمووود استفاده می شود.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که هیچ نوع ماده مضری از ترمووود انتشار نمی یابد اما ممکن است برای برخی از افراد این بو نامطبوع باشد.

با اعمال پوشش سطحی بر روی محصوالت ساخته شده از ترمووود بوی آن از بین رفته و دیگر هم برنمی گردد.اگر ترمووود بدون پوشش سطحی استفاده شود، بوی آن به تدریج انتشار یافته تا وقتی که دیگر قابل استنشاق نباشد.مگر اینکه از فاصله بسیار نزدیک آن را بو کرد.

آزمونهای عملی نشان میدهد که چسباندن ترمووود با انواع چسبها امکان پذیر است. چون ظرفیت جذب آب ترمووود کاهش یافته است، به هنگام استفاده از چسب های پایه آب مانند چسب پلی وینیل استات)چسب سفید نجاری (، باید مدت الزم برای خشک شدن چسب در نظر گرفته شود. دستورالعملهای ویژه کارخانه های چسب سازی برای محصوالت خود و کاربرد آن با ترمووود به خصوص در مورد پلی وینیل استات، باید همواره مد نظر باشد.

تاکنون آزمونهای زیادی بر روی نمونه های کوچک وسالم ترمووود انجام شده است.باید آزمون های بیشتری بر روی نمونه های بزرگ تر با تعداد مشخص و انواع متفاوت گره انجام شود. به علت محدودیت اطالعات، توصیه می شود از ترمووود برای مقاصد ساختمانی که نیاز به تحمل بار طی زمان دارند، استفاده نشود.

حس خوب چوب با " آوا چوب "

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *