لمبه چیست ،لمبه ضخامت لمبه 19 میلیمتر،قیمت ضخامت لمبه 45 میلیمتر،ضخامت لمبه 5.8 میلیمتر،ضخامت لمبه 6.8 میلیمتر،

اکتبر 23, 2019

اجرای لمبه چوبی

اجرای لمبه چوبی  کار اجرای لمبه چوبی و یا نصب آن کار پیچیده و یا سختی نمیباشد تنها نیاز به ابزار مناسب و همچنین داشتن تجربه کافی […]
02138444040