لمبه چیست ،لمبه ضخامت لمبه 19 میلیمتر،قیمت ضخامت لمبه 45 میلیمتر،ضخامت لمبه 5.8 میلیمتر،ضخامت لمبه 6.8 میلیمتر،

آبان ۱, ۱۳۹۸
اجرای لمبه چوبی

اجرای لمبه چوبی

اجرای لمبه چوبی  کار اجرای لمبه چوبی و یا نصب آن کار پیچیده و یا سختی نمیباشد تنها نیاز به ابزار مناسب و همچنین داشتن تجربه […]
02134639