نصب راه اندازی

شهریور ۲۶, ۱۳۹۸

روش نصب چوب ترموود

نکات کلی نصب چوب ترمو نما یا دکینگ (کف)۱-قبل از نصب چوب نما حتما از تراز بودن  تمامی وجوه زیرسازی اطمینان حاصل نمایید.۲-چوب ها را قبل […]
مرداد ۸, ۱۳۹۸

اجرا و نصب چوب ترمو

نصب ترمو  نیاز به زیرسازی دارد که می تواند به شکل سیمانی یا فلزی انجام شود .در زیر سازی سیمانی باید سیمان شمشه با ۴ سانتی متر […]
02138444040