کفپوش محوطه

شهریور ۹, ۱۳۹۸

محوطه سازی با ترموود فنلاندی و ایرانی

محوطه سازی با ترموود فنلاندی و ایرانی محوطه سازی با ترموود فنلاندی و ایرانی : درمیان کشورهایی که در زمینه ترمووود و فناوری آن مشغول به […]
شهریور ۴, ۱۳۹۸

واردات مستقیم و بدون واسطه ترموفنلاندی به ایران

واردات مستقیم و بدون واسطه ترمو فنلاندی به ایران واردات مستقیم و بدون واسطه ترمو فنلاندی به ایران : زمانی که فناوری ترمو در صنعت چوب […]
02134639