درخواست اخذ نمایندگی آوا چوب

اخذ نمایندگی

شرایط و ضوابط همکاری با شرکت آوا چوب

همکاری با شرکتآوا  چوب (Ava choob) که در سه مرحله به شرح ذیل امکان پذیر می باشد. جهت شناخت توانمندی ها و بررسی عملکرد متقاضی، قرارداد همکاری در مدت زمان شش تا دوازده ماه در سطح همکاری فروش پیگیری می گردد. و پس از سپری شدن زمان مذکور و بررسي عملكرد در صورت تمایل متقاضی ، امكان اعطاي مجوز عامليت فروش ميسر ميباشد. هم چنین در صورت تمایل به دربافت مجوز نمایندگی انحصاری نیز میبایست متقاضی حداقل یک سال در مرحله عاملیت فروش فعالیت داشته باشد.

فروشگاهدرباره ماتماسسوالات