آواچوب

صفحه اصلی

مجموعه آوا چوب با هدف پوشش سراسری ترموود در ایران و خاورمیانه و همچنین ارتقای کیفیت ترموود در بازار ایران پا به عرصه نهاده است.  ما به رقابت سالم اعتقاد داریم و با تکیه بر نقاط قوت خود و نمایندگان فروش در تمامی استان های کشور رو به پیشرفت و ارتقا مجموعه آوا چوب حرکت خواهیم کرد.

همچنین این مجموعه با حمایت از جامعه طراحان کشور به سوی مدرن شدن ابنیه ، قدم بزرگی را در این راه برداشته است.
آگاه سازی مشتریان در راستای خرید ترموود اورجینال و ایجاد روابط سالم بین کارفرما و کارکنان شرکت آوا چوب از دیگر اهداف محقق شده این شرکت می باشد .
این مجموعه در چشم انداز خود،  پوشش حداقل سهمی از بازار را قرار داده و با امید به خداوند متعال و حمایت مشتریان خود به این مهم دست خواهد یافت .
با آرزوی کامیابی و سعادت برای تمامی هموطنان ایران عزیز
مدیریت آوا چوب

رنگ ها

آخرین مقالات

پروفایل منعلاقمندی هاسبد خرید
02134639